Genel

“Yargı Etiği Hukuk Kliniği” Programı Yargıtay Başkanlığında Gerçekleştirildi

Hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik “Yargı Etiği Hukuk Kliniği” programı, Yargıtay Konferans ve eğitim salonlarında gerçekleştirildi. 21-22 Nisan tarihlerinde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesinden toplam 141 öğrenciye yönelik düzenlenen yargı etiği hukuk kliniği programında, Yargıtay…
Read more

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA RIZA KAVRAMI Berna Erdoğan-Medine Altuntaş-Samet Yüksel- Fatma Kızıltoprak-Nimet Bilici-Ömer Özdemir

Yazının pdf hali için : https://s7.dosya.tc/server18/r3aon8/Riza_Kavrami.pdf.html GİRİŞ Kişinin kendisine karşı gerçekleştirilen ve suç niteliğinde olan fiile razı olması kanundaki şartları taşımak şartıyla işlenen fiilin hukuka aykırılığını bertaraf eder.1 Nitekim Türk Ceza Kanunu 26/2’de düzenlendiği üzere “Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf…
Read more

Kadına Yönelik Şiddet ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Büşra Açar-Emine Cebeci-Meryem Can

Yazının pdf haline buradan ulaşabilirsiniz. https://s7.dosya.tc/server18/6rvyrh/Kadina_Yo__776_nelik_S__807_iddet.pdf.html GİRİŞ Şiddet ve Sağlık Konulu Dünya Raporu’nda şiddet, eylemin gerçekleştirildiği kişiler açısından 3 geniş kategori altında sınıflandırılmıştır. Buna göre; kişinin kendisine yönelik şiddet, kişiler arası şiddet ve kolektif şiddet olmak üzere 3 tip şiddet…
Read more

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA RIZANIN DEĞERLENDİRİLMESİ AYŞE CEREN KÖROĞLU- EMİNE ŞİŞMAN

Yazının pdf linki için: https://s7.dosya.tc/server18/w7hjnm/ANIN_DEG__774_ERLENDI__775_RI__775_LMESI__775__son_.pdf.html GİRİŞ Hukuk devletleri tarafından kabul edilen ve bizim hukukumuzda Anayasa m.12’de (Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir) yer alan ibareye göre her birey cinsel özgürlüğe sahiptir ve bu konudaki hakları…
Read more

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ’NE İLİŞKİN DEVLETİN SORUMLULUĞU VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLARI (SELMA BÜYÜKER)

Yazının pdf hali için: https://s7.dosya.tc/server18/p1jo1j/_775__I__775_C__807_TI__775_HATLARI_DERLEMESI__775_.pdf.html Kadına yönelik aile içi şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin özel bir görünüm şeklidir. Fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun en küçük birimi olan aile birliğinde şiddete rıza gösterilebileceği varsayımı hem kamu…
Read more