6 Şubat 2023 Depremlerinin Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deprem Hukuku Kliniği Çalışmalarına Başladı

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan felaketin acısını bütün bir ülke olarak kalbimizde hissettik. Bu acıyla birlikte ülkece depremden etkilenen vatandaşlarımız için neler yapabiliriz diye düşündük, çözüm yolları aradık. Kurulduğu günden itibaren kırılgan grupların, mağdurların yanında olan ve olmaya devam Ankara Üniversitesi Hukuk Klinikleri olarak Deprem Kliniği’ni oluşturduk. Bu klinikte, gönüllü hukuk fakültesi öğrencilerimize çeşitli eğitimler verdik. Öğrencilerimiz gerekli eğitimi aldıktan sonra sahada deprem mağdurlarıyla birebir ilgilenip hukuki destek sağladılar. Bu süreçte Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHEK) ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapıldı. 3 Nisan 2023 tarihinde yapılan açılış toplantısından sonra öğrencilerimiz Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi’nde kurulan Deprem Destek Çalışma Masaları’nda görev almaya başlamışlardır.

İlgili klinik kapsamında öğrencilerimize aşağıdaki konulara dair detaylı bir eğitim verildi.

  • Prof. Dr. Gülriz Uygur tarafından “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Hukuku” konusu anlatıldı.
  • Avukat Özlem Altıparmak tarafından “Afetler ve İnsan Hakları” konusu anlatıldı.
  • Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Azimli Çilingir tarafından “İdarenin Sorumluluğu”na ilişkin kapsamlı bilgi verildi.
  • Türkiye İnsan Hakları Eşitliği Kurumu’ndan Ayşe Begüm Başbozkurt ve Abdullah Harun Tekin tarafından “TİHEK’e Başvuru Usulleri” ve “TİHEK’in Görev Alanları” konulu sunum yapıldı.
  • Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner tarafından “Depremden Doğan Cezai Sorumluluk” konusu anlatıldı.
  • Av. Gizem Tanay Aksaç  tarafından Deprem Öncesi ve Sonrası Engellilik ve Engelli Kadınların Karşılaştıkları Engeller’e ilişkin detaylı bilgi verildi.
  • Dr. Artuk Ardıçoğlu tarafından “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’da Ek ve Değişikler” içeren kanun teklifi önerisi anlatıldı.
  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitliği Kurumu’ndan Bedirhan Işık ve Pınar Kaçan tarafından “Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik İlkesi” ve “Uluslararası Hukuk Boyutuyla Afet Dönemlerinde İnsan Hakları” konulu sunumlar yapıldı.

Bu eğitimin ardından, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitliği Kurumu ile işbirliği hâlinde çalışıldı ve Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevi Personelleri Ankara Eğitim Merkezi’nde depremden etkilenen insanlara hukuki destek masaları kuruldu ve burada temel insan haklarına erişim başta olmak üzere deprem sonrası hukuki süreç hakkından toplam 59 kişiye  bilgilendirme yapıldı.