ENGELLİ HAKLARI HUKUK KLİNİĞİ

Av. Gizem TANAY AKSAÇ ve Av. Arzu ŞENYURT AKDAĞ tarafından verilen bu klinik dersinde; ülkemizde ayrımcılığa uğrayan bireyler arasında yer alan engelliler ve engelli kadınların temel insan haklarına erişimi ve toplumdaki algılar ve kalıp yargılar kendileri de engelli ve avukat olan kolaylaştırıcılarla birlikte irdelenecektir. Bu kapsamda Engelli Kadın Derneği başta olmak üzere Ankara Barosu Engelli Avukatlar Kurulu, Sesli Betimleme Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılacaktır. Öğrencilerin genelde engelliler, özelde ise engelli kadınların temel insan haklarına erişimleri ve uğradıkları ayrımcılık vakaları üzerinde birlikte düşünmeleri, ulusal ve uluslararası temel insan hakları belgeleri hakkında engellilik ve ayrımcılık kavramları yönünden genel bir değerlendirme yapmaları ve engelli bireylerin insan hakları konusunda farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir.

”Sizlerle paylaşmak isteriz ki Mor Çatı yayınları görme engellilerin erişebilmesi için Engelli Kadın Derneği tarafından seslendirilerek internet sitemize ve bazı görme engelli kütüphanelerinin kataloğuna eklendi. Seslendirilen yayınlar arasında Mor Çatı’nın kurumsal broşürü ile birlikte 6284 sayılı Kanun, erkek şiddeti, çocuk ihmali ve istismarı, cinsel şiddet, sığınakların işleyişi konularında temel bilgileri aktaran tematik broşürler yer alıyor.
Sesli yayınlara şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.morcati.org.tr/tr/yayinlarimiz/sesli-yayinlar ”

engelli hakları

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuk Klinikleri 2017-2018 Sertifika Töreninde Sunulan Engelli Hakları Hukuk Kliniği  Metnine Ulaşmak için Tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 Güz Dönemi Engelliler Kliniği Faaliyet Raporuği Faaliyet Raporu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Güz Dönemi Engelliler Kliniği Faaliyet Raporu