Yargıtay Hukuk Kliniği

Yargıtay Hukuk Kliniği’nde iki adımlı bir eğitim vermekteyiz. İlk olarak her yıl 30-40 öğrenciyi eğitip bu eğitime ‘eğiticilerin eğitimi’ adı vermekteyiz. Bu eğitim boyunca alanında uzman akademisyenleri, avukatları ve yargı mensuplarını ağırlamaktayız. Bu eğitim programının ardından Ankara Üniversitesi’nde “Yargı Eğitimi Programı” adında bir eğitim düzenliyoruz ve bu eğitimde eğiticilerin aldıkları eğitimi katılımcılara aktarırlar. Her sene 200-300 öğrenci bu eğitime katılmaktadır. Bu iki adımlı eğitim ile hedefimiz yargılamadaki etik ilkeler hususunda farkındalık yaratmak ve etik ilkeleri önemseyen hukukçuları yetiştirmektir.

“Yargı etiğinin yaygınlaştırılması için hukuk fakültelerinin yanı sıra tüm barolara ve avukatlara görevler düştüğünü vurgulayan Yargıtay Başkanı İsmai Cirit, “Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere, tüm barolarımıza ve avukatlara önemli görevler düşmektedir. Hakimlerin etik dışı davranışlarından yakınırken, yargı etiğinin gelişmesi için çaba göstermemek tutarlı sayılamaz. Bu nedenle, tüm barolarda yargı etiği kurulları ya da komisyonları oluşturulmalıdır. Hiç şüphe yok ki yargı etiğinin yaygınlaşması adaletin tüm sorunlarını çözmeye tek başına yeterli olmayabilir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki yargı etiğini hukuk kültürümüzün temeli yapmadığımız sürece, adalet hizmetlerinde arzulanan standartlara ulaşmamız da mümkün değildir.”

Haberin devamı için tıklayınız.

Yargıtay Hukuk Kliniği sertifika töreni 28 Haziran’da Yargıtay’da gerçekleştirildi. Törenle ilgili habere ulaşmak için tıklayınız.

Yusuf Enes Karataş tarafından hazırlanan ”Yargıtay Etik İlkeler Klinik Çalışması Raporu”na ulaşmak için tıklayınız.

2019 Yılı Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Eğitimi 9-10 Mart ve 16-17 Mart 2019 tarihlerinde yapılmak üzere başladı.

*2018 Yargıtay Hukuk Kliniği Sertifika Töreni için tıklayınız.

*Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Gülriz UYGUR’un konuşması için tıklayınız.

*Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT’in konuşması için tıklayınız.

*Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Mustafa SALDIRIM’ın konuşması için tıklayınız.

fotograf_14

fotograf_16

*Yılmaz Şahin tarafından hazırlanan ”Yargıtay Etik İlkeler Klinik Çalışması Raporu”na ulaşmak için Tıklayınız.

Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” kapsamında ilk eğitimler AÜHF’de başladı

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında hukuk fakültesi öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı. Daha önce, “Yargıtay Yargı Etiği Kolaylaştırıcısı” eğitimlerini Prof. Dr. Gülriz Uygur liderliğinde tamamlayan  tamamlayan 42 öğrenci, 4 günlük eğitim programına katılmak isteyen 465 öğrenciye Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri çerçevesinde, yargı etiği eğitimi verecek.

fotograf_04

İlk dersi, yargı etiği eğitimi konusunda uzmanlaşmış Yargıtay daire başkan ve üyeleri ile tetkik hâkimleri verdi.

31 Mart 2018 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde açılışı yapılan “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği”nin sabahtan öğleye kadarki bölümünde Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Doç. Dr. İbrahim Şahbaz; Yargıtay üyeleri, Fatma Feyza Şahin, Dudu İrem Toros, Salim Çevik; Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım; Yargıtay tetkik hâkimleri Adalet Bulguroğlu, Yıldıray Öğüt, Nimet Köseoğlu, Hüseyin Bakay, Fırat Pala, Didem Seda Karaca, Selcan Ünal Göker ile proje ekibinden Özlem Karaman, Gözde Hülagü ve Selma Dalkılıç görev aldı. 13 ayrı sınıfta, dört gün boyunca toplam 24 saat Yargıtay Etik İlkeleri hakkında hukuk öğrencileri eğitim alacaklar.

fotograf_03Yargıtay Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli de eğitimlere destek oluyor.

Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği” kapsamında, 19 Ekim 2017 tarihinde kabul edilen “Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri” ve “Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri” hakkında da eğitim verilecek. 8 Nisan 2017 tarihinde yapılması planlanan bu eğitimleri, yargı etiği eğitimi konusunda uzmanlaşmış Yargıtay Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli verecek.

fotograf_02  Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri kapsamında veriliyor.

Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile 20 Ekim 2017 tarihinde 5 kıtadan uluslararası uzmanların katıldığı Çalışma Grubu Toplantısında geliştirilen “İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri” bakımından büyük önem taşıyor. Uygulama Tedbirleri’nin 9’uncu maddesinde, hukukun üstünlüğü ve yargının görevine saygıyı artırmanın ve pekiştirmenin, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlaşılmasına bağlı olduğu vurgulanarak, iyi yapılandırılmış öğrenci eğitim programlarına mahkemelerin destek sağlamalarının önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının diğer hukuk fakülteleri ile yapılacak işbirliği çalışmalarına model teşkil etmesi amaçlanıyor. 

fotograf_01

Yargıtay’ın ev sahipliğinde 10-13 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 4’üncü yüksek mahkemeler zirvesinde “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının sonuçlarının, İstanbul Bildirgesi’nin 9’uncu maddesinin uygulama örneği olarak 5 kıtadan gelen ve farklı hukuk sistemlerini temsil eden yüksek mahkeme başkanlarına tanıtılması da planlanıyor.

Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları, 9-10 Nisan 2018 tarihlerinde UNODC’nin Viyana’da düzenlediği ve Yargıtay’ın da davetli olduğu “Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı” toplantısında da paylaşılacak.

Doha’da 2015 yılında yapılan Onüçüncü BM Suç Önleme ve Ceza Adaleti Kongresi’nde, yargıda dürüstlük projesi başlatılmıştır. Projenin temel özelliklerinden birisi, Bangalor Yargı Etiği İlkeleri ve Türkiye’nin de taraf olduğu BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin 11. Maddesinin uygulanmasını destekleyecek bir “Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı” kurulmasıdır. Küresel Ağ faaliyete geçtiğinde; ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren çeşitli yargı ağları, yargıç dernekleri ile Yargıda Dürüstlük Grubu’nu birbiriyle bağlantılı hale getirecektir. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları yargıda dürüstlüğün ve şeffaflığın artırılması bakımından dünyaya örnek olabilecek bir model özelliğini taşımaktadır.

İlgili haber metnine ulaşmak için tıklayınız.

2 Mart 2018 Tarihinde Yargıtay Ziyaret Edildi.

IMG-20180328-WA0029 IMG-20180328-WA0031 IMG-20180328-WA0033 IMG-20180328-WA0034

AÜHF Öğrencileri, Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği çalışmaları kapsamında Yargıtay’ı ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında hukuk fakültesi öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı. “Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Hukuk Kliniği” adıyla Prof. Dr. Gülriz UYGUR’un liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, yaklaşık 465 öğrenciye eğitim verecek 40 kişilik “kolaylaştırıcı öğrenci” grubunun eğitiminin bir bölümü Yargıtay’da yapıldı. 5 Mart 2018 tarihinde Yargıtay’da gerçekleştirilen eğitim kapsamında, planlanan eğitim içeriğine uygun şekilde Yargıtay’ın tarihçesi, Türk hukukundaki rolü ve Yargıtay Etik İlkeleri hakkında bilgiler verildi. “Kolaylaştırıcı öğrenciler”, 31 Mart 2018 tarihinden itibaren, 13 ayrı sınıfta, üç gün boyunca toplam 24 saat Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında diğer hukuk öğrencilerine eğitim verecekler. Bu eğitimlere, yargı etiği eğitimi konusunda uzman Yargıtay üyeleri ile tetkik hâkimleri, derslere katılarak, destek sağlayacaklar.

“Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile 20 Ekim 2017 tarihinde 5 kıtadan uluslararası uzmanların katıldığı Çalışma Grubu Toplantısında geliştirilen “İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri” bakımından büyük önem taşıyor. Uygulama Tedbirleri’nin 9’uncu maddesinde, hukukun üstünlüğü ve yargının görevine saygıyı artırmanın ve pekiştirmenin, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlaşılmasına bağlı olduğu vurgulanarak, iyi yapılandırılmış öğrenci eğitim programlarına mahkemelerin destek sağlamalarının önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının diğer hukuk fakülteleri ile yapılacak işbirliği çalışmalarına model teşkil etmesi amaçlanıyor.

AÜHF öğrencileri “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları kapsamında Yargıtay’ı ziyaret etti. İlgili habere ulaşmak için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yargıtay Hukuk Kliniği’nin ilk dersi 19 Şubat 2018 tarihinde Hukuk Fakültesi Şeref Salonu’nda yapılmıştır.

1unnamed IMG_2567 unnamed

IMG_2565