Yapay Zeka, Hukuk ve Etik Kliniği

Yürütücü: Hamit Furkan ELMALI

Kontenjan: 10 Kişi

Genel Bilgi:

Hayallerin ötesinde dijital toplumların çağında yaşam yeni bir yöne evrilmektedir. İnternette yapılan her aktivitenin bir yerlerde kaydedildiği bir çağ temellenmektedir. Bu trendin bir yan ürünü olarak devasa miktarda veri üretilmekte ve bu veriye büyük veri adı verilmektedir. Normalde insan zekâsını taklit etmeye ve akıllı makineler üretmeye odaklanan yapay zeka, işte bu büyük veriyi işlemede kullanılan yeni dijital teknolojilerin en önde gelenlerinden biri olmaktadır.

Bilimsel odağın öne çıkardığı üzere yapay zekanın topluma sağlayacağı sayısız katkı bulunmaktadır. Bunların başında, daha etkili ve verimli bir toplum, hizmetlere ulaşım ve hizmetlerin kullanımda ucuzluk, doğanın ve çevrenin korunması ve gelişmiş bir sağlık sektörü gelmektedir. Bununla beraber, yapay zeka bir takım riskleri de beraberinde getirmektedir: hatalı kararlar alınması, kalıp yargılar ve ayrımcılık yaratılması, manipülasyona açıklık, şeffaflık, açıklanabilirlik ve öngörülebilirliğin zedelenmesi gibi.

Klinik Amaçları:

 • Yapay zekayı tanımak, büyük veri ile olan ilişkisini anlamak, 
 • Yapay zekadan kaynaklanan etik sorunlara yaklaşmak,
 • Hukuk ve etik kesişiminde yapay zekayı irdelemek,
 • Eleştirel yapay zeka çalışmalarını ve alandaki güncel gelişmeleri takip etmek.

İşleniş:

 • Çevrimiçi 
 • Devam Zorunluluğu Bulunmaktadır

Yöntem:

 • Her hafta belirli bir konu bağlamında paylaşılan yazılı ve görsel materyallerin değerlendirilmesi ve tartışılması

Tartışılacak Örnek Konular

 • Yapay zeka kavramı, türleri nelerdir? Diğer yeni dijital teknolojilerle nasıl etkileşim içindedir? (Dar-Genel-Süper Yapay Zeka/ Makine Öğrenmesi/ Derin Öğrenme/ Robotik/ Uzman Sistemler)
 • Yapay zekanın uygulama alanları nelerdir? (Siber güvenlik ve savunma sanayi, Sesli asistanlar, Dil çevirileri, Öneri sistemleri, Navigasyon, Sosyal güvenlik, Sağlık hizmetleri, e-Ticaret, Otonom araçlar, Robotik)
 • Yapay zekadan kaynaklanan etik sorunlar nelerdir? (Ön Yargılar/ Şeffaflık/ Öngörülebilirlik/ Yönetişim/ Açıklanabilirlik)
 • Yapay zeka mevcut hukuk anlayışımız ve düzenlemelerimizle nasıl etkileşime girer? (Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler/ Rehberler/ Kararlar)
 • Eleştirel yapay zeka çalışmaları var mıdır, örnekleri nelerdir? (Fair AI/ Responsible AI/ Ethical AI / AI Trained on Diverse Databases / Feminist AI)
 • Yapay zeka, hukuk ve etik arasındaki ilişki nasıl gelişmektedir, nereye evrilmektedir? (Robot yargıç, avukatlar/ Algoritmik karar verme sistemleri)

Öğrenciden Beklentiler

 • Her hafta ilgili konuya dair metni okumak
 • Tartışmalara aktif katılım sağlamak