Drama ve Hukuk Kliniği

Eğitim bilimlerinde “yaratıcı drama” ya da kısaca “drama” olarak adlandırılan yöntem, katılımcıların bir olay ya da kavramı, bir grupla birlikte, rol oynama ve doğaçlama tekniklerinden yararlanarak öğrenmelerini amaçlayan sanat eğitimi alanıdır. Tiyatronun aksine, katılımcıların profesyonel oyuncular olmasını gerektirmeyen ve dış izleyicisi (seyirci) bulunmayan drama yöntemi, hukuk alanında da birçok konunun işlenmesinde kullanılabilir. Hukuk eğitiminde özellikle haklar ve davalar, bir dramatik durumda yer alması gereken “çatışma” unsurunu güçlü şekilde içermektedir. Hatta hâkim, savcı, avukat, sanık gibi rolleri bulundurduğu için hukuk, “rol ve rol oynamanın” tarihte kendini gösterdiği ilk alanlardandır. Yine hukukta olduğu gibi, dramanın beslendiği çocuk oyunlarının biçimsel özellikleri arasında da kurallar, düzen ve yaptırım bulunur. 

Hukuk eğitimi ile drama yöntemini bir araya getirmeyi hedeflediğimiz Drama ve Hukuk Kliniği’nin bu dönemki ana başlığı “Haklar” olacaktır. Her hafta bir konu olmak üzere “adil yargılanma hakkı”, “çevre hakkı”, “hayvan hakları”, “göçmen hakları”, “eğitim hakkı” gibi temel haklar üzerinde drama yöntemiyle durulacaktır. Drama atölyeleri genellikle 90 dakika sürmekte olup, ısınma, canlandırma ve değerlendirme aşamalarından oluşur. Bu atölyelerde temel haklarımızı düzenleyen ulusal ve uluslararası mevzuat, eğitimdeki yaratıcı teknikleri kullanılarak örneğin oyun, şiir, karikatür, bilgi kartları ve doğaçlamalar yardımıyla ele alınacaktadır.  Klinik Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BEKTAŞ tarafından yürütülecektir.

Katılımcılar için not: Drama ve Hukuk Kliniği’ndeki çalışmalar bir drama ya da tiyatro eğitimini içermeyecektir ve performans sahneleme amacı yoktur. Drama atölyeleri grup etkinliklerine dayalı olduğundan, klinik en az 12 kişinin katılması durumunda açılacak ve en fazla 16 kişilik kontenjan bulunacaktır.