İKLİM ve EKOKIRIM HUKUK KLİNİĞİ

Klinik Yürütücüleri:
Av. Özlem ALTIPARMAK
Av. Cem ALTIPARMAK

Kliniğin amacı: İklim, çevre hukuku ve doğa hakkının bütüncül bir bakışla anlaşılıp çalışılması perspektifinden hareketle iklim okuryazarlığına sahip, iklim adaletinin önemini kavramış ve çevre hakkının diğer insan haklarıyla birlikte çalışılması konusunda farkındalığı artmış hukukçular yetiştirmek ve iklim krizinden etkilenen kişi ve gruplara hukuki bilgi sağlamak.