Hukuka Psikolojiyle Bakmak Kliniği

Yürütücü: Ar. Gör. Yılmaz ŞAHİN

Kontenjan: 10 Kişi

Genel Bilgi:

Hukuk psikolojisi, hukuk sistemi ile insan davranışı arasındaki köprüdür. Mahkeme kararlarının ardındaki sırları, suçlu zihinlerin analizini, jüri dinamiklerini ve hukuk profesyonellerinin etik kurallarını çözmeye yardımcı olur. 

Klinik Amaçları:

 • Hukuk psikolojisini tanımlamak ve önemini açıklamak
 • Yasal karar vermeyi etkileyen psikolojik faktörleri tanımlamak
 • Psikolojik ilkeleri hukuka uygulamak
 • Psikolojik konulardaki hukuki araştırmaları analiz edin ve eleştirmek
 • Hukuk psikolojisi konusundaki bilgilerini başkalarına iletmek

İşleniş:

 • Çevrimiçi
 • Devam Zorunluluğu Bulunmaktadır

Tartışılacak Örnek Konular

 • Çoklu kişilik bozukluğundan muzdarip birisinin cezai sorumluluğu nedir?
 • İnsanları suç işlemeye hangi psikolojik faktörler iter?
 • Hukuka itaat etmemizin altında hangi bilişsel süreçler yatar?
 • Mahkemeyi ikna etmek için psikolojiden ne kadar faydalanabiliriz?
 • Mutlu bir hukuk öğrencisi olmak mümkün mü?
 • Yargılamada iknanın ne tür bir rolü vardır?

Öğrenciden Beklentiler

 • Her hafta ilgili konuya dair metni okumak
 • Tartışmalara aktif katılım sağlamak