ÖNŞART

Kliniğin başarıya ulaşabilmesi için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin öncelikle konuyla ilgili seçimlik derslerden en az birini almaları (Hukuk ve Edebiyat, Hukukta Kadın ve Hukuk-Etik ve Meslek Etikleri) ve Hukuk Felsefesi dersinde oluşturulan gruplarda yer alıp başarıyla tamamlamaları şarttır.