AMAÇ

c9e5a9d4-e8c5-4b79-8308-2fac27cd8ba7DERTLENEREK İLGİLENMEK

Dertlenerek ilgilenmek, Prof.Dr. Gülriz Uygur tarafından geliştirilmekte olan bir terim olup, dertlenerek ilgilenmenin anlamını ve neden dertlenerek ilgilenmenin gerektiğini, hukuk klinikleri vasıtasıyla ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu anlamda Prof.Uygur, Ankara Hukuk Fakültesindeki hukuk klinikleri yoluyla, hukuk eğitiminde dertlenerek ilgilenmeyi göstermeyi amaçlamaktadır. Dertlenerek ilgilenmek, adaletsizliği görmenin ön şartıdır. Adaletsizliği görmek istiyorsak dertlenerek ilgilenecek karaktere, erdeme sahip olmamız gerekir. Dertlenerek ilgilenmek bir şeyi kendine dert edinmek demektir. Kendinle ilişkilendirmek, kendi kişinden yapıp-etmeleri ayrı görmemek demektir. Kendini koymaktır yapıp etmelerle. Onlarla içindekini ortaya çıkarmak, kendini var kılmaktır. Bu var kılmada ancak başkalarıyla birlikte yapabileceğimiz bir şeydir. Başkalarına ilişkin yapıp etmelerimizde, başkalarıyla birlikte yapıp etmelerimizde kendimizi var kılarız. Bu bizim kişiliğimizden ayrı bir şey değildir. Dertlenerek ilgilenmeye giden yolun başında kaygı duymak gerekir. Neden kaygı duyacağız veya kaygı duyacağımız şey nedir sorusu ise bizi etik farkındalığa götürür.

Etik farkındalık, insan kelimesinin anlamı ve insanlaşmanın anlamıyla ilgilidir. Bunun farkında olmamız anlamına gelir. Burada karşımıza çıkan başlıca engel ön yargılarımızdır, kendi çıkarımızdır, hesaplamalarımızdır. Etik farkındalık yapıp etmelerimiz üzerinde düşünmemizi, kendi insan kişimizde korumak istediğimiz değerlerle birlikte düşünmemizi gerektirir.

Hukuk Kliniklerimizin başlıca amacı her tek durumda insan hakları problemlerini görerek. dertlenerek ilgilenmenin nasıl mümkün olduğunu göstermektir. Derlenerek ilgilenmek yolunda temel önermem, dokunmadan veya başka bir ifadeyle işin içinde olmadan dertlenerek ilgilenmenin mümkün olmayacağıdır. Hukuk Kliniklerimiz, dokunmaya, yani karşımızdakini insan olarak görüp, ona dokunmaya ilişkin bir yol haritasını çizecek şekilde oluşturulmaktadır. Bu noktada amacımız, kişi olma ve hukukçu olma modellerinin nasıl aynı insan kişisinde birleştiği ve yapıp etmelerle adalete nasıl katkıda bulunulacağına dair en başta adil olma, saygı, dürüstlük ve güven değerlerine dayalı bir hukukçu kimliğini uygulamaya yönelik olarak ortaya koymaktır. Bu bağlamda etik değerlerin hukukçu olmakdan ayrı olamayacağının bilgisini göstermek ve başkalarına karşı sorumluluğu örneklendirmek amaçlanmaktadır.

İnsan Hakları Hukuk Kliniği Koordinatörü

Prof.Dr.Gülriz Uygur

*”6284 Sayılı Kanunun Uygulanmasıyla İlgili Problemler ve Çözüm Önerileri” Çalıştayı

25 Ekim 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Şeref Salonu’nda “6284 Sayılı Kanunun Uygulanmasıyla İlgili Problemler ve Çözüm Önerileri” çalıştayı yapılmıştır. İlgili çalıştay kapsamında 6284 sayılı kanunda korunan mağdur kavramından aslında ne anlaşılması gerektiği, kanunun uygulamada görülen yanlış kullanımları, kanun kapsamında faaliyet yürüten birimlerin iş ortaklığı çerçevesinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşulmuştur. Çalıştaya katılım gösteren kişi ve kurumlar şunlardır: Ankara Aile Mahkemesi hakimleri, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdür yardımcısı, Şönim müdür vekili, Şönimlerde görevli psikolog ve sosyal hizmet uzmanları, Ankara Barosu Gelincik Merkezi avukatları, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü çalışanları, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Aile-içi Şiddet Büro Amirliği çalışanları ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD başkanı ve asistanı.

111

21

*2018 Yargıtay Hukuk Kliniği Sertifika Töreni için tıklayınız.

*Yılmaz Şahin tarafından hazırlanan ”Yargıtay Etik İlkeler Klinik Çalışması Raporu”na ulaşmak için Tıklayınız.

*Yargıtay Hukuk Klinikleri çalışmalarına başladık. İlgili klinik sayfasına ulaşmak için Tıklayınız.

HUKUK KLİNİĞİ DERSİ NASIL HAZIRLANIR?

bulten