TÜRKİYE’DE İŞÇİ OLMAK HUKUK KLİNİĞİ

Bu klinik dersinde insan hakları bakımından Türkiye’de işçilerin durumları somut örnekler üzerinden değerlendirme konusu yapılmakta ve her yıl farklı bir konu bağlamında avukatlar, hakimler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde işçilerin hak ihlalleri üzerinde durulmaktadır. Klinik çalışmalarında öğrencilerin, işçi haklarına dair pozitif hukuk düzenlemeleri ve mahkeme kararlarının etkinliğini, yeterliliğini değerlendirerek hukukçu olarak eleştirel bakış açısı geliştirmeleri amaçlanmaktadır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında “iş kazaları ve meslek hastalıkları” konusu ele alınmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında ise kliniğin konu başlığı “mevsimlik tarım işçileri” olarak belirlenmiştir. Klinik çalışmaları Dr. Ersun CİVAN, Arş. Gör. Çağla ERDOĞAN, Arş. Gör. Funda KAYA ve Arş. Gör. Duygu HATIPOĞLU AYDIN tarafından yürütülmektedir.

işçi hakları

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuk Klinikleri 2017-2018 Sertifika Töreninde Sunulan ‘Türkiye’de İşçi Olmak’ Hukuk Kliniği  Metnine Ulaşmak için Tıklayınız.