MÜLTECİ HUKUKU KLİNİĞİ

mülteci hukuku

hasta hakları hukuk kliniğinde amaç; iki farklı ana disiplin tıp ve hukuk dallarının kesişim noktalarından biri olan hasta haklarını yasal dayanağı kapsamında ele almak ve farklı konu başlıkları altında çalışmada görev alan arkadaşlarımla beraber yaptığımız araştırmalarla bilgilerimizi paylaşmak, tartışmak ve geliştirmek oldu.

Dünya üzerindeki savaşlar, kıtlık ve birçok nedenden ötürü mülteci realitesi günümüzün en acı realitesi konumundadır. En temel insan hakkı olan yaşam hakkı için bulundukları yerden ayrılma kararı alan mülteciler yeni bir yaşam umuduyla göç ettikleri yerlerde ise genellikle iyi karşılanmıyorlar. Bunun başlıca sebebi ise mültecilere yönelik yanlış bilgiler. Bu bağlamda Mülteci Hukuku Kliniği ile ilk olarak mülteci kavramının ve statüsünün hukuki niteliği tartışılmış, somut olaylar ve dava örnekleri ile mültecilere yönelik hukuk pratiklerinin bir kritiği yapılmıştır. Kliniğin başlıca iki amacı mültecilere uygulanan hukukun tam olarak bilinmesi ve mültecilere yönelik önyargının asılsız temellerini çürütmektir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuk Klinikleri 2017-2018 Sertifika Töreninde Sunulan Mülteci Hukuku Kliniği Metnine Ulaşmak için Tıklayınız.

Atina Hukuk Fakültesiyle Ortak Çalıştay 2

IMG_0668 IMG_0680 IMG_0681 IMG_0683 IMG_0684

11 Mayıs 2017
Atina Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Türkiye Barolar Birliği desteğiyle düzenlediği Mülteciler Kliniği Çalıştayı’nın ikincisi Ankara’da yapılmış olup, gelecek çalışmalara ilişkin önemli kararlar alınmıştır.

IMG_0680 IMG_0681 IMG_0682 IMG_0683 IMG_0684