FİKRİ HAKLAR HUKUK KLİNİĞİ

Yrd. Doç. Dr. Zehra ÖZKAN tarafından verilen bu klinik dersinde; fikri mülkiyet mevzuatıyla ilgili bilgi verilmesinin ardından, insan hakkı olarak fikri mülkiyet ve fikri mülkiyetin insan hakları ile ilişkisi tartışmalarına yer verilecektir. Bunun yanı sıra derse fikri mülkiyet uygulamasındaki aktörler olan Kültür Bakanlığı, meslek birlikleri ve Türk Patent Enstitüsü uzmanları ile fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemesi hakimleri ve avukatların da katılımıyla konu tüm yönleriyle ele alınacaktır. Tüm bu bilgilenmeyle birlikte öğrenciler Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web sayfasında yayınlanacak olan eser sahipleri ve buluş sahiplerine yönelik sıkça sorulan soruların ve cevapların hazırlanmasında ve Merkeze gelen hukuki sorunların çözümlenmesinde öğretim üyesinin kontrolünde aktif rol oynayacaktır.